Συνάντηση στο ΤΕΙ για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης

Στις προτεραιότητες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση δράσεων που αφορούν την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια του κύκλου συναντήσεων για θέματα Περιβάλλοντος, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος Καθηγητή Πέτρου Λάμψα, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Φορέα  Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης Αντωνία Γαλανάκη.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Αποστολόπουλος επίσης μέλος του Φορέα.

Από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας παρόντες ήταν οι Αναπληρωτές Προέδρου  Νίκος Ασημάκης,  Άρης Μερτζάνης και Νίκος Στριμπάκος.

Οι προσκεκλημένοι συζήτησαν με τη Διοίκηση του Ιδρύματος θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων, σε κοινές δράσεις και προγράμματα, στην ευαισθητοποίηση της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών στην προστασία των δασών και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων καθώς και γενικότερα σε δράσεις εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου, του τοπίου, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επισφράγιση της επιτυχημένης συνάντησης αποτέλεσε η πρόθεση και των δύο μερών, δηλαδή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, για την προετοιμασία και επικύρωση σχετικών προγραμματικών συμβάσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν και αφορούν στην εκπαίδευση και γενικότερα στη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φορέων.

Πηγή...