Λεφτά στη Φθιώτιδα για τα δίκτυα ύδρευσης

Την 3η υψηλότερη βαθμολογία η πρόταση της ΔΕΥΑ Λαμίας για την ηλεκτρονική διαχείριση των υδραγωγείων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», με την επιλογή 71 προτάσεων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία συνολικού προϋπολογισμού 88.6 εκατ.

ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτές οι προτάσεις της ΔΕΥΑ Λαμίας και του Δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου που θα αξιοποιήσουν περίπου 2,6 εκατομμύρια από το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα η πρόταση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων, συγκέντρωσε την 3η υψηλότερη βαθμολογία για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης στα υδραγωγεία του Δήμου Λαμιέων» και θα ενισχυθεί με το ποσό των 1.417.600,00 ευρώ (1.757.824,00 η πρόταση).

Η πρόταση του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου για «προμήθεια συστήματος βελτίωσης εκσυγχρονισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης», θα ενισχυθεί με 1.190.190,00 ευρώ (1.475.835,60 ο προϋπολογισμός) και είναι μέσα στις 49 προτάσεις που πέρασαν πρόσθετα μετά την έγκριση της αύξησης της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. Ευρώ, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι κι άλλοι Δήμοι της Στερεάς όπως ο Δήμος Δελφών, Λεβαδέων, Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας, Χαλκιδέων, και Ερέτριας.

Πηγή...