Σήμερα η γενική συνέλευση του Συλλόγου Απανταχού Μακρακωμιτών


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος των Απανταχού Μακρακωμιτών θα πραγματοποιήσει σύμφωνα με το Καταστατικό του στις 26/11/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία του Συλλόγου, Γερανίου 47 4ος όροφος ( κοντά στην πλατεία Ομονοίας Αθηνών) την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ

Απολογισμός πεπραγμένων του Συλλόγου για την περίοδο Νοέμβριος 2016 έως Νοέμβριος 2017.
Οικονομικός Απολογισμός του Συλλόγου για την περίοδο Νοέμβριος 2016 έως Νοέμβριος 2017.
Προϋπολογισμός του Συλλόγου για την περίοδο Νοέμβριος 2017 έως Νοέμβριος 2018.
Ανακήρυξη του πρώην Προέδρου του Συλλόγου κ Νικολάου Ράπτη σε Επίτιμο Πρόεδρο λόγω της πολύχρονης και εξαιρετικής προσφορά του προς τον Σύλλογο.
Έγκριση ή μη των παραπάνω και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα την επόμενη Κυριακή 03.12.2017, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να τιμήσουν με την παρουσία τους τη Γενική Συνέλευση.