Να ενδιαφερθεί ο Δήμος για τα Λ.Πλατυστόμου……

Το νερό από τον Ασκληπιό τρέχει μέσα στο δρόμο ,δεν μπορεί να το μαζέψει ο Δήμος και να το ρίξει στο ποτάμι όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια?Γιατί τόση απαξίωση για τα Λ.

Πλατυστόμου?Ρωτά ακροάτρια στον ΦΜ1.

Πηγή...