Τι γίνεται με το έργο της Μακρακώμης?

Πότε θα τελειώσει το έργο στη Μακρακώμη,ο εργολάβος θα συνεχίσει τις εργασίες, γιατί υπάρχει καθυστέρηση ρωτάει ακροατής στον ΦΜ1.