Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21/01/2019

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 21/01/2019.