Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/01/2019 (2)

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 11/01/2019.