Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/01/2019

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση στις 21/01/2019.