Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03/01/2019

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 03/01/2019.