Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31/12/2018

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 31/12/2018.