Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14/11/2017

Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 14/11/2017.