Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΤΡΙΆΝΤΑ (30) έκτακτων ΝΕΩΝ δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ σχ έτους 2018-19

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΤΡΙΆΝΤΑ (30) έκτακτων ΝΕΩΝ δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π....

Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ σχ έτους 2018-19 σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):263720,62€
  • Τόπος:Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Ανοικτός
  • Κατηγορία:Υπηρεσίες
  • Ημ/νία έκδοσης:Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης:Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019
  • ΑΔΑ:-Ω1ΦΧ7ΛΗ-ΔΦΧ
  • Αρ. Πρωτ.:9795
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.:304890/2264/24-12-2018
Συνημμένα αρχεία:

Πηγή...