Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"...

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

 

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):17000,00€
  • Τόπος:Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Απευθείας ανάθεση
  • Κατηγορία:Υπηρεσίες
  • Ημ/νία έκδοσης:Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης:Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2019
  • Αρ. Πρωτ.:303090/9962
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.:303108/2253/21-12-2018
Συνημμένα αρχεία:

Πηγή...