Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση...

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

Email: , Τηλ: 2231354743, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):2000,00€
  • Τόπος:Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Απευθείας ανάθεση
  • Κατηγορία:Υπηρεσίες
  • Ημ/νία έκδοσης:Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης:Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
  • ΑΔΑ:Ω4067ΛΗ-Α2Ξ
  • Αρ. Πρωτ.:298412/9685
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.:298420/2210
Συνημμένα αρχεία:

Πηγή...