Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2017

Περίληψη διακήρυξης έργου: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π....

Ε. Φθιώτιδας 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Τεχνικών Έργων,

Τηλ.: 2231354229 - 2231354222, Υψηλάντη 4, Λαμία, 35100

Πληροφορίες: Μούρτζος Γεώργιος

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):500000,00€
  • Τόπος:Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Ανοικτός
  • Κατηγορία:Τεχνικά Έργα
  • Τύπος:Οδοποιΐα
  • Ημ/νία έκδοσης:Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης:Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
  • ΑΔΑ:6Ε017ΛΗ-ΜΕΧ
  • Αρ. Πρωτ.:297715/15915
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.:298270/2209
Συνημμένα αρχεία:

Πηγή...