Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας

Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)...

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: , τηλ: 2231354743, ταχ. δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2,

Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):50000,00€
  • Τόπος:Φθιώτιδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Πρόχειρος
  • Κατηγορία:Προμήθειες
  • Τύπος:Οδοποιΐα
  • Ημ/νία έκδοσης:Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης:Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
  • ΑΔΑ:Ω9ΗΚ7ΛΗ-Φ0Μ
  • Αρ. Πρωτ.:285783/9416
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.:286194/2141
Συνημμένα αρχεία:

Πηγή...