Η περιοχή του makrakomites.gr στην οποία βρίσκεστε, ενημερώνεται αυτόματα (σε πραγματικό χρόνο), αντλώντας στοιχεία από τη διαδικτυακή παρουσίαση του Δήμου Μακρακώμης για τις Προκηρύξεις και τους Διαγωνισμοί όλου του Δήμου Μακρακώμης.

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Π.Σ.Ε.

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο "Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα", στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π....
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελίας, Π.Ε. Φθιώτιδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελίας" στην Π....
Διαβάστε περισσότερα

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2016 της Π.Σ.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"...
Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας

Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος  2019, στην Π....
Διαβάστε περισσότερα